Uitwisseling van data
Naast het genereren van importbestanden voor Medega voorziet Permamed in een aantal webservices die de uitwisseling van data (wachtdienstgegevens, artsgegevens,...) met andere partijen (bijvoorbeeld de Provinciaal Geneeskundige Commissie, Mailersystemen,Rode Kruis, 100-diensten,...) vergemakkelijkt.

Dankzij de open architectuur staan deze webservices garant voor een vlotte uitwisseling van de meest up to date gegevens met andere systemen. Iets wat op termijn gegarandeerd een grote kostenbesparing betekent...<< Ga terug naar Communicatie